VIÊM XOANG, VIÊM MŨI

Các sản phẩm phối hợp điều trị Viêm xoang, viêm mũi:

Tỵ uyên –  Vị quản thống –  Trinh nữ hoàng cung –  Tâm mạch 2

Trường hợp Viêm nhiễm kéo dài thì dùng thêm Thanh huyết nhiệt

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button