VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

Các sản phẩm phối hợp điều trị Viêm khớp dạng thấp:

Tọa cốt –  Bổ trung ích khí –  Tâm mạch 2

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button