VIÊM HỌNG MẠN TÍNH

Các sản phẩm phối hợp điều trị Viêm họng mãn tính:

Giải độc –  Tỵ uyên –  Thanh can

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button