VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH

Các sản phẩm phối hợp điều trị Viêm đại tràng mãn tính:

Đại tràng –  Thanh can –  Long đởm tả can

Trường hợp Viêm đại tràng kèm Khối U đại tràng thì sử dụng 4 sản phẩm sau:

Kiện tỳ hòa vị –  Vị quản thống –  Trinh nữ hoàng cung –  Đại tràng

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button