THẦN KINH TỌA

Các sản phẩm phối hợp điều trị Thần kinh tọa:

Tọa cốt –  Hoạt huyết thông kinh lạc –  Tâm mạch 2 –  Kim quỹ thận khí

Nếu táo bón thì thêm  Can huyết

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button