TĂNG HUYẾT ÁP

Các sản phẩm phối hợp điều trị Tăng huyết áp:

Thể can hỏa vượng:

Tâm mạch 1 –  Tâm mạch 2 –  Long đởm tả can

Thể thận âm hư:

Tâm mạch 1 –  Tâm mạch 2 –  Lục vị

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button