SUY NHƯỢC CƠ THỂ

Các sản phẩm phối hợp điều trị Suy nhược thần kinh, Suy nhược cơ thể, mất ngủ:

Thiên vương bổ tâm –  Thập toàn đại bổ –  Đơn chi tiêu dao

Trường hợp Mất ngủ do Tỳ hư thì sử dụng 3 loại sau: 

Kiện tỳ hòa vị Thiên vương bổ tâm –  Đơn chi tiêu dao

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button