SỎI THẬN BÀNG QUANG

Các sản phẩm phối hợp điều trị Sỏi thận, sỏi bàng quang:

Can huyết –  Long đởm tả can –  Lợi niệu

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button