SỎI MẬT

Các sản phẩm phối hợp điều trị Sỏi mật:

Can huyết –  Lợi niệu –  Đơn chi tiêu dao

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button