RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH

Các sản phẩm phối hợp điều trị Rối loạn tiền đình:

Tâm mạch 1 –  Tâm mạch 2 –  Giảm phì

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button