HỘI CHỨNG THẬN HƯ

Các sản phẩm phối hợp điều trị Hội chứng thận hư:

Giải độc –  Thanh huyết nhiệt –  Thanh nhiệt

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button