HEN PHẾ QUẢN

Các sản phẩm phối hợp điều trị Hen phế quản:

Tâm mạch 2 –  Thanh can

Trường hợp Thận Âm hư thì dùng thêm Lục vị

Thận Dương hư thì dùng thêm Kim quỹ thận khí

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button