GIÃN TĨNH MẠCH

Các sản phẩm phối hợp điều trị Giãn tĩnh mạch, Suy van tĩnh mạch:

Kim quỹ thận khí –  Tâm mạch 2 –  Tọa cốt –  Trinh nữ hoàng cung

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button