GIẢM TIỂU CẦU

Các sản phẩm phối hợp điều trị Giảm tiểu cầu:

Trinh nữ hoàng cung –  Thanh huyết nhiệt –  Thanh nhiệt –  Bổ trung ích khí

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button