YẾU SINH LÝ, HIẾM MUỘN

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Yếu sinh lý, hiếm muộn:

Kim quỹ thận khí –  Hồi xuân thận khí –  Tâm mạch 2

Bộ sản phẩm kết hợp hỗ trợ điều trị cả gốc lẫn ngọn

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP