VIÊM XOANG, VIÊM MŨI

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Viêm xoang, viêm mũi:
Tỵ uyên –  Vị quản thống –  Trinh nữ hoàng cung –  Tâm mạch 2

Trường hợp Viêm nhiễm kéo dài thì dùng thêm Thanh huyết nhiệt