VIÊM HỌNG MẠN TÍNH

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Viêm họng mãn tính:
Giải độc –  Tỵ uyên –  Thanh can