VIÊM GAN DO RƯỢU

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Viêm gan do rượu, độc chất:
Can huyết –  Thanh huyết nhiệt –  Giải độc