VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Viêm đại tràng mãn tính:
Đại tràng –  Thanh can –  Long đởm tả can
Trường hợp Viêm đại tràng kèm Khối U đại tràng thì sử dụng 4 sản phẩm sau:
Kiện tỳ hòa vị –  Vị quản thống –  Trinh nữ hoàng cung –  Đại tràng