VIÊM DẠ DÀY, HANG VỊ

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Viêm dạ dày, hang vị:
.Kiện tỳ hòa vị  –  Bổ trung ích khí –  Tâm mạch 2