U XƠ TỬ CUNG

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị U xơ tử cung:
Can huyết –  Trinh nữ hoàng cung –  Thanh nhiệt –  Giải độc