U XƠ TIỀN LIỆT TUYẾN

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị U xơ tiền liệt tuyến:
Can huyết –  Giải độc –  Trinh nữ hoàng cung –  Thanh nhiệt