U PHỔI

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị U phổi:
Can huyết –  Giải độc –  Trinh nữ hoàng cung –  Thanh nhiệt