U PHỔI

Các sản phẩm phối hợp điều trị U phổi:

Can huyết –  Giải độc –  Trinh nữ hoàng cung –  Thanh nhiệt

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP