TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị  Trào ngược dạ dày:
Vị quản thống –  Đơn chi tiêu dao –  Thiên vương bổ tâm