THOÁI HÓA CỘT SỐNG

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Thoái hóa cột sống:

Tọa cốt –  Bổ trung ích khí –  Tâm mạch 2

Bộ sản phẩm kết hợp hỗ trợ điều trị cả gốc lẫn ngọn

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP