THIẾU MÁU

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Thiếu máu:
Bổ trung ích khí –  Thiên vương bổ tâm