TĂNG HUYẾT ÁP

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Tăng huyết áp:
Thể can hỏa vượng:
Tâm mạch 1 –  Tâm mạch 2 –  Long đởm tả can
Thể thận âm hư:
Tâm mạch 1 –  Tâm mạch 2 –  Lục vị