SUY NHƯỢC CƠ THỂ

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Suy nhược thần kinh, Suy nhược cơ thể, mất ngủ:
Thiên vương bổ tâm –  Thập toàn đại bổ –  Đơn chi tiêu dao
Trường hợp Mất ngủ do Tỳ hư thì sử dụng 3 loại sau: 
Kiện tỳ hòa vị Thiên vương bổ tâm –  Đơn chi tiêu dao