SỎI THẬN BÀNG QUANG

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Sỏi thận, sỏi bàng quang:
Can huyết –  Long đởm tả can –  Lợi niệu