NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Nhiễm trùng tiết niệu:
Giải độc –  Thanh huyết nhiệt –  Long đởm tả can