HỘI CHỨNG THẬN HƯ

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Hội chứng thận hư:
Giải độc –  Thanh huyết nhiệt –  Thanh nhiệt