GIÃN TĨNH MẠCH

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Giãn tĩnh mạch, Suy van tĩnh mạch:
Kim quỹ thận khí –  Tâm mạch 2 –  Tọa cốt –  Trinh nữ hoàng cung