BƯỚU LÀNH TUYẾN GIÁP

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Bướu lành tuyến giáp:
Can huyết –  Giải độc –  Trinh nữ hoàng cung –  Thanh nhiệt