BASEDOW, CƯỜNG GIÁP

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Bệnh basedow, cường giáp:
Can huyết –  Giải độc –  Trinh nữ hoàng cung –  Thanh nhiệt

Nếu nhịp tim trên 100 lần/ phút thêm:
Tâm mạch 2 –  Thiên vương bổ tâm