BẠCH CẦU ÁC TÍNH

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Bạch cầu ác tính:
* Bệnh đang diễn biến:
Can huyết – Giải độc – Trinh nữ hoàng cung – Thanh nhiệt
* Khi Bệnh ổn định thì dùng 2 sản phẩm sau:
Thanh nhiệt – Bổ trung ích khí