BASEDOW, CƯỜNG GIÁP

Các sản phẩm phối hợp điều trị Bệnh basedow, cường giáp:
Can huyết –  Giải độc –  Trinh nữ hoàng cung –  Thanh nhiệt

Nếu nhịp tim trên 100 lần/ phút thêm:
Tâm mạch 2 –  Thiên vương bổ tâm

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button