BẠCH CẦU ÁC TÍNH

Các sản phẩm phối hợp điều trị Bạch cầu ác tính:

* Bệnh đang diễn biến:

Can huyết – Giải độc – Trinh nữ hoàng cung – Thanh nhiệt

* Khi Bệnh ổn định thì dùng 2 sản phẩm sau:

Thanh nhiệt – Bổ trung ích khí

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button